โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาถูกๆจ้า

ลูกค้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 084-660-1868

NO.

เส้นทาง

สายการบิน ราคา class ภาษีสนามบิน อายุตั๋ว ราคารวมภาษี  
ไป ไป-กลับ
1. Hongkong ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 2,475 4,450 U 5,955 6 เดือน 8,430 บาท  
10,805 บาท
2. Hongkong ศรีลังกาแอร์ไลน์ - 4,840 Q 3,685 12 เดือน 8,525 บาท  
3. Hongkong คาเธ่แปซิฟิก - 5,160 O 3,215 7 วัน 8,375 บาท  
4. Singapore ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 1,800 3,200 U 6,125 6/12 เดือน 7,925 บาท  
9,325 บาท
5. Singapore การบินไทย - 5,450 V 4,925 1 เดือน 10,375 บาท  
6. Singapore สิงคโปร์แอร์ไลน์ - 4500 V 4,245 14 วัน 8,745 บาท  
7. Tyokyo สิงคโปร์แอร์ไลน์ - 8,500 V 12,855 2 /14 วัน 21,355 บาท  
8. Nagoya ไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ - 7,500 Q 1,780 6 เดือน 9,280 บาท  
9. Osaka แอร์มาเก๊า - 6,500 S 700 1 เดือน 7,200 บาท  
10. South-Korea ไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ - 7,500 Q 960 6 เดือน 8,460 บาท  
11. South-Korea เวียดนามแอร์ไลน์ - 8,500 T 700 1 เดือน 9,200 บาท  
12. Beijing ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 3,000 5,750 U 5,735 6 เดือน 8,735 บาท  
11,485 บาท
13. Beijing แอร์มาเก๊า - 6,500 S 1,185 1 เดือน 7,685 บาท  
14. Taipei ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 2,475 4,550 U 5,570 6 เดือน 8,045 บาท  
10,120 บาท
15. Taipei การบินไทย - 8,400 V 5,280 1 เดือน 13,680 บาท  
16. Paris แอร์ฟรานส์ - 12,500 V 15,220 1 เดือน 22,720 บาท  
17. Vienna แอร์ฟรานส์ - 11,500 V 16,765 1 เดือน 28,265 บาท  
18. London เจท แอร์เวย์ - 9,500 W 4,920 1 เดือน 14,420 บาท  
19. Italy แอร์ฟรานส์ - 11,500 V 14,795 1 เดือน 26,295 บาท  
20. America สิงคโปร์แอร์ไลน์ - 22,500 W 15,810 2/1 เดือน 38,310 บาท  
21. Canada อีวีเอ แอร์ไลน์ - 24,000 V 5,080 6 เดือน 29,080 บาท  
มีราคาตั๋วโปรโมชั่นอีกเพี๊ยบ !!!! โทรเลยดีกว่า 02-891-3612 หรือ 084-660-1868 / 085-117-7234