ให้เช่ารถตู้ รถทัวร์ แปลภาษา 300 บาท  
รถตู้ให้เช่า รถตู้ให้เช่า รถตุ้ให้เช่า รถตู้ให้เช่า  
                รถตู้โตโยต้า commuter / รถตู้โตโยต้า HIACE (หัวจรวด) / รถตู้โตโยต้า COMMUTER VVTI / รถตู้โตโยต้า VENTURY 2.7 LUXURY
 
                                                                   ขั้นตอนการใช้บริการรถเช่า / รถตู้ / รถทัวร์ พร้อมคนขับ ดังนี้
 
   1.กรอกแบบฟอร์มการจอง (แบบฟอร์มการจองรถเช่า....คลิ๊ก) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ส่งมาที่แฟกซ์ 02-891-3612 /   siamontourthailand@hotmail.com  
   2.ชำระเงินมัดจำจำนวน 50% ของค่าเช่ารถ ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

 
******กรุณาชำระเงินตามบัญชีธนาคารที่ท่านสะดวกดังนี้
         ธนาคารกสิกร              ชื่อบัญชี บริษัท สยามออนทัวร์(ประเทศไทย) จำกัด ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 765-2-52338-7 สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ
         ธนาคารไทยพาณิชย์   ชื่อบัญชี นางสาวสุธีรา พรหมชัย       ประเภทบัญชี ออมทรัย์      เลขที่ 138-207896-1      สาขาสี่กั๊กเสาชิงช้า
 
   3.เมื่อชำระเงินแล้วกรุณาเก็บสลิปการโอนไว้เป็นหลักฐานการรับเงิน
   4.ก่อนถึงกำหนดวันเดินทางประมาณ 2 วัน เจ้าหน้าที่ขับรถจะโทรแนะนำตัวและสอบถามข้อมูลการเดินทางจากท่านผู้จองอีกครั้ง
 
****เงื่อนไขการใช้บริการและระเบียบการใช้บริการดังนี้****
   1.เมื่อลูกค้าจองการใช้บริการดังกล่าวสามารถยกเลิกก่อนวันเดินทางได้ไม่เกิน 7 วันทำการ กรณีจองด่วนซึ่งอยู่ในระยะ 7 วันทำการลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าบริการ
      ไม่ต่ำกว่า 70% ของราคาค่าใช้บริการ
   2.ลูกค้าจะต้องแจ้งจำนวนผู้เดินทาง วันเวลา และข้อมูลการเดินทางทุกอย่างให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการเตรียมรถได้เหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้บริการ
   3. ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการนอกเส้นทางที่กำหนดไว้ หากเกินกำหนด ทางบริษัทต้องปรับตามจำนวนคนและตามกิโลเมตรละ 50 บาท
   4. การเดินทางไม่ว่าจะเวลาใดก็ตาม ต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมง และต้องมีเวลาให้คนขับรถได้พัก ทานอาหารกลางวัน หรือ อาหารเย็นอย่างน้อย 45 นาที
       ช่วงเวลากลางวัน
                                    *********หากลูกค้าเดินทางเกิน 12 ชั่วโมง / วัน ทางบริษัทคิดค่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 200 บาท**************
   5.ค่าบริการมี ราคาดังนี้ วันละ 1,800 บาท / วัน (12 ชั่วโมง) ไม่รวมค่าน้ำมัน หรือค่าก๊าซ LPG / NGV และไม่รวมค่าทางด่วน ค่าเข้าที่จอดรถ ค่าเข้าชมสถานที่ใดๆ
      ค่าบริการ วันละ 2,000 บาท / วัน (12 ชั่วโมง) ไม่รวมค่าน้ำมัน หรือค่าก๊าซ LPG / NGV และไม่รวมค่าทางด่วน ค่าเข้าที่จอดรถ ค่าเข้าชมสถานที่ใดๆ
      ค่าบริการ วันละ 2,500 บาท / วัน (12 ชั่วโมง) ไม่รวมค่าน้ำมัน หรือค่าก๊าซ LPG / NGV และไม่รวมค่าทางด่วน ค่าเข้าที่จอดรถ ค่าเข้าชมสถานที่ใดๆ
                                                                       ******ค่าบริการดังกล่าวขึ้นอยู่กับชนิดของรถ การบริการ *******
   6.ทางบริษัทไม่อนุญาติให้ลูกค้านำสิ่งเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งใดๆ ที่อันเป็นการก่อให้เกิดการผิดกฎหมาย กระทบต่อความมั่งคงของชาติ หรือการค้าประเวณี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+